A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A/S Maarud

Disenå Norge

Flytt av ”peanutline”. Reparationer och underhållsarbete.

ABB Service

Rottneros Bruk

Byte likströmsmotorer för slipverk 20 ton/st vid ett flertal tillfällen.

Ahlström Machinery AB

Billerud Gruvön

Nymontage av mesafilter med kringutrustning.

ALMAB

Edanesågen

Montage av hyvleri och sorteringsanläggning.

Andritz AB/Oy

Stora Enso Skoghall

Service och montage av vedhanteringsutrustning

Andritz Fiber Drying AB

Hainan Jinhai Pulp & Paper Co, Ltd Kina

Kontrollmätning av referenslinjer, valsar och blåslådor i fläkttork.

ArcelorMittal Construction Sverige AB

Karlstad

Maskinmontage, förebyggande underhåll och reparationer av maskinpark för plåttillverkning.

Arvika Fjärrvärme AB

Maskinmontage och laseruppriktning av pumpar. Montage av pelletspanna.

Arvika Kommun

Avloppsreningsverket

Laseruppriktning av pumpar. Balansering av utsugsfläktar.

Arvika Smide AB

Lyft och ombyggnad av smidespress nr 5 vikt 230 ton.

Underhållsarbeten, reparationer, tillverkning stålkonstruktioner.

Demontage, transport och montage av smidesgrupper från Italien och Norge.

Till toppen

Babcock & Wilcox Vølund ApS

Karlstad Energi Hedenverket

Montage och ombyggnad av avfallspanna.

Banverket Telenät

Tillverkning av plåtdetaljer för batteristationer.

BillerudKorsnäs AB

Frövifors

Mek. underhållsarbete, reparationer, projektarbeten, ombyggnader.

Gruvön

Laseruppriktning av drifter, vibrationsmätning och balansering av fläktar.

Revision av ångturbin G 3 under ledning av Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Böhler Uddeholm Precision Strip AB

Munkfors

Maskinflytt inom fabrikslokalerna.

Till toppen

CCI Valve Technology AB

Säffle

Omflyttning samt montage av maskiner och traverser. Produktionsarbete.

Coffee Queen AB

Charlottenberg/Arvika

Industriflytt från Charlottenberg till Arvika. Omflyttning, montage och inmätning av verkstadsmaskiner.

Contiga A/S

Kongsvinger

Tillverkning av stålkonstruktioner och detaljer till byggindustrin.

Produktionsarbete, svetsning och målning.

Till toppen

DSM Anti-Infectives AB

Strängnäs

Montage av maskiner, tankar och övrig utrustning för läkemedelstillverkning.

Drinor

Karlstad

Demontage, flytt, montage och ombyggnation av avvattningspress.

Till toppen

Euromaint Rail AB

Åmål samt div. arbetsplatser i Sverige

Mekaniskt montage, reparationer och tunghantering.

Till toppen

Färdig Betong AB

Arvika, Sunne

Reparationer och underhållsarbeten på betongstationer.

Flebu International AS

Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Jamaica och Kanada.

Montage, lagerbyte, vibrationsmätning och balansering av fläktanläggningar på industri och fartyg.

Fortum Generation AB

Div arbetsplatser. Montage och reparation av utrustning.

Tillverkning av stålkonstruktioner.

Transport av transformatorer.

Fundo Components AB

Charlottenberg

Mek.underhållsarbete, maskinflyttningar, reparationer och ombyggnadsarbeten.

Till toppen

GL&V Sweden AB

Stora Enso Skoghall

Montage av skivfilter KM8

Goodtech Solutions AB

Sverige, Norge, Holland, Belgien, Frankrike och England

Tillverkning och montage av materialhanteringsutrustning.

Gunnebo Industries

Norge/Finland

Industriflytt från Fiane till Loimaa.

Till toppen

Hanter Ingenjörsteknik AB Gånghester

Div. arbetsplatser i Sverige och Norge

Montage av rullbanor, vridbord och övrig materialhanteringsutrustning.

Huhtamäki

Karlholmsbruk

Flytt av produktionsutrustning från Sverige till Siemianovice Polen.

Till toppen

Johnson Controls AB

Div. arbetsplatser.

In- och uttransport samt montage av kylutrustning.

Laseruppriktning av kopplingar.

Till toppen

Karlstads Energi AB

Hedenverket

Mek. reparationer, underhållsarbeten och ombyggnation.

Centralsjukhuset Karlstad

Tillverkning och montage av gångbanor, trappor. Div. reparationer, ändringsarbeten.

KB Spennteknikk A/S

Kongsvinger

Maskinflyttning, svets och smidesarbeten, traversmontage, ombyggnation verkstadsmaskiner.

Salhusbrua, Bergen

Montage av lagerutrustning och brofogar.

Sverige

Montage och kontroll av förspänningskablar vid brobyggnader, fastigheter och kärnkraftverk.

Knapp Moving AB

Div. arbetsplatser

Tillverkning, montage och service på materialhanteringsutrustning.

Kongsberg Automotive AB

Industriflyttning från Koppom till Åmotfors, tillverkning av tygvagnar m.m.

Till toppen

Löfbergs Lila AB

Lossning, intransport, uppställning av utrustning för kaffetillverkning.

Till toppen

Metso Paper AB

Karlstad

Produktionsarbete, plåtklippning, kantpressning, svetsning, montage, truck och traverskörning.

Stora Enso Skoghall KM7

Demontage och uttransport av yankeecylinder 148 ton.

Stora Enso Skoghall KM8

Intransport och montage av kartongmaskin.

Metso Utvecklingscenter

Tillverkning och montage av utrustning. Flytt och ombyggnader av pappersmaskiner.

Stora Enso Skoghall

Blekeri 3. Montage av pumpar, omrörare, tankar m.m.

Tillverkning och montage av serviceplattform, trappor, lejdare i rostfritt material.

BillerudKorsnäs Gruvön

Montage och ombyggnad av 0² blekeri samt montage av C/D torn av titan .

Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk

Komplett montage av blekeri och primärraffinering.

Munksjö Paper AB

Billingsfors

Mekaniskt montage, reparationer, underhållsarbeten och smidesarbeten.

Myhre Heis & Electro AS

Oslo

Tillverkning och montage av stålstommar för hisschakt bl.a. till Högsta Domstolen i Oslo, ett av Norges flottaste hissprojekt.

Till toppen

Nermans Märksystem AB

Div. arbetsplatser

Installation, service och support på industriell produktmärkningsutrustning.

Nordautomation Oy

Stora Enso Timber AB Gruvöns Såg

Montage av timmersorteringsanläggning inkl. hydraul- och centralsmörjningssystem.

Nordic Paper

Bäckhammar, Säffle och Åmotfors

Demontering renseriutrustning, intransport barkutrustning.

Reparationer,underhåll och projektarbeten.

Norma Precision AB

Åmotfors

Maskinflyttningar, reparationer och underhållsarbeten.

Norske Skog AS

Tofte

Tillverkning och montage av utrustning. Optisk uppriktning av valsar i tork och rullmaskiner.

NVS Industri AB

KM8 Skoghallsverken

Tillverkning av rostfritt sekundärsmide för rörupphängningar.

Till toppen

Peab Sverige AB

Charlottenberg Thon köpcentrum

Transporter och lyft med teleskoptruck, hjullastare och motviktstruck.

Div. arbetsplatser

Smidesarbeten.

Till toppen

Randek Bautech AB

EBK Jössefors

Montage av utrustning för industriell husproduktion.

REC Scanmodule AB

Solcellsfabriken Glava

Maskinmontage, ombyggnader och underhållsarbete.

Robust Ståldörrar AB

Nykroppa

Flyttning inkl. montageledning av dörrfabrik från Mellerud till Nykroppa.

Rottneros Bruk AB

Rottneros

Div. underhållsarbeten, reparationer, lyft, demontage, montage av maskiner.

Laseruppriktning av pumpar.

Vibrationsmätning, analys.

Montage av barkningsline.

Till toppen

SAAB Automobile AB

Trollhättan

Flytt av komplett klippline i pressverkstaden inkl. rengörning, målning och ombyggnadsarbeten.

SAKAB AB

Kumla

Reparationer och underhållsarbeten på återvinningsanläggningens maskinpark.

Schott Termofrost AB

Arvika

Tillverkning och montage av lyftutrustning. Produktions- och underhållsarbete.

Flyttning av komplett produktionsenhet från Halmstad till Arvika.

Springer Maschinenfabrik GmbH

Stora Enso Timber Gruvöns Sågverk

Montage av hyvleri och sorteringsverk.

Stena Metall AB

Karlstad

Rivning och transport av större maskinutrustning.

Stora Enso Renewable Packaging

Skoghalls Bruk

Demontage, montage- och ombyggnadsarbeten på pappersmaskiner, rullmaskiner och övrig utrustning.

Demontage, uppmärkning och lagerställning av komplett pappersmaskin bestående av våtparti, fläkttork och rullhantering.

Stora Enso Timber AB

Gruvöns Sågverk

Montage, reparationer och underhållsarbeten på sågverksutrustning.

Structo Heavy Components AB

Kristinehamn

Vibrationsmätning och balansering av axlar.

Swedecraft

Karlskoga

Demontering av ställverk.

Swedish Tissue AB

Kisa

Installation av håldetektor PM4

Swegon AB

Flyttning av hela industrianläggningar.

Produktions- och underhållsarbete.

Tillverkning och montage av fixturer och produktionsutrusning.

Till toppen

The Packaging Greenhouse AB

Flytt av produktionsenhet från Säffle till Karlstad.

Thermia Värme AB

Maskinmontage, flyttningar och underhållsarbetesamt tillverkning av stålkonstruktioner.

Thyssen Krupp Elevator Sverige AB

Karlstad

Service och nymontage av hissar.

Tunga Lyft i Sverige AB

Div. arbetsplatser i Norden

Riggning och tunghantering.

Till toppen

Vesme Systems Oy

Arvika Fjärrvärme

Ombyggnad av stup för matarskruvar.

VG Power AB

Vattenfall Messaure kraftstation

Div. underhållsarbeten på vattenturbiner.

Fortum Generation Jössefors kraftstation

Ombyggnad av hydraulsystem på vattenturbin.

Vitech Virkeshanteringsteknik AB

Stora Timber Gruvöns Sågverk

Div. montage och ändringsarbeten på strömottagare.

Volvo Construction Equipment Arvikafabriken

Produktions- och underhållsarbete.

Montage, lyft och transport av maskiner.

Tillverkning och montage av serviceplattformar.

Tillverkning och montage av lyftanordningar, montage av pallställage.

Flyttning av komplett målerianläggning.

Tillverkning av emballage för lyftramverk.

Till toppen

Westmatic AB

Olika montageplatser i Sverige, Norge, Finland och Danmark

Montage av tunga fordonstvättar.

Arvika

Tillverkning av smidesdetaljer för tunga fordonstvättar.

WSAB OY

Moelven AS Numedal

Ombyggnad virkestork.

Ulvsby Trä, Karlstad

Montage av virkestorkar.

Till toppen

YIT Industri AB

Stora Skoghall

Montage av massaförsörjning KM 7.

YIT Rörsystem AB

Ringhals och Oskarshamn

Montagearbeten inom kärnkraftsindustrin.

Till toppen