Karlstadkontoret

Lars
Lars Fredell

vd
Direkt: 0570-72 70 54
Mobil: 070-589 56 55

Maila Lars


Per Holm

Platschef
Direkt: 0570-72 70 55
Mobil: 070-585 38 81

Maila Per


Tommy Grahn

Servicetekniker märksystem
Mobil: 070-301 57 72

Maila Tommy

Arvikakontoret


Jan Lillsäter

Platschef
Direkt: 0570-72 70 58
Mobil: 070-651 68 50

Maila Jan

Arne
Arne Gustavsson

Företagsledning, projektering
Direkt: 0570-72 70 52
Mobil: 070-595 58 77

Maila Arne

Kenneth
Kenneth Danielsson

Arbetsledning, projektering
Direkt: 0570-72 70 56
Mobil: 070-676 58 50

Maila Kenneth


Per Lindström

Arbetsledning, projektering
Direkt: 0570-72 70 53
Mobil: 070-523 58 50

Maila Per

Ann-Marie
Ann-Marie Larsson

Ekonomi, personal,administration
0570-72 70 50

Maila Ann-Marie

 

Carina
Veronica Magnusson

Ekonomi, administration
0570-72 70 51

Maila Veronica